Команда

banner image
logo site

Стеценко Інеса Ігорівна

Психолог, координатор ГО “Донори за життя”

Стаж роботи:

8 років

Професійне кредо (вислів):

Кожна людина індивідуальна і до кожного потрібно знайти свій підхід

Освіта:

 • Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара у 2016 році, спеціальність 053 Психологія, ступінь магістр
 • Протягом 2016-2020 років пройшла аспірантуру за спеціальністю «Психологія»
 • Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури у 2021 році, спеціальність 073 Менеджмент та адміністрування, ступінь магістр
 • Протягом 2016-2019 років працювала викладачем кафедри соціальної психології та психології управління при ДНУ імені Олеся Гончара
3 2019 року працює психологом та координатором ГО Донори за життя

Основні напрямки роботи:

 • психологічна оцінка донора ооцитів;
 • психологічна підтримка та процес адаптації донора;
 • допомога у вирішенні проблем психологічного характеру під час програми донації.

Наукові досягнення:

 1. Комунікативна толерантність старшокласників у контексті соціально-психологічних чинників освітнього простору. - К., «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 12: Психологічні науки». – 2015, № 2 (47), с.126-133.я
 2. Особистісні властивості самотніх жінок зрілого віку. - К., Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 3 до вип. 36: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – 2016, том I (17), с. 380-396.
 3. Особливості переживання самотності особами зрілого віку. - К., «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 12: Психологічні науки». – 2016, № 3 (48), с.115-123.
 4. Особливості переживання самотності особами зрілого віку. - К., «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 12: Психологічні науки». – 2016, № 3 (48), с.115-123.
 5. Specific character of connection between personal characteristics and loneliness experience of mature-aged men. - "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Психологія" виходить під назвою "Journal of Psychology Research" 2019, VOL. 25 (8).– с.77 – 84.
 6. Емпіричне дослідження гендерних характеристик осіб молодого віку з різним рівнем емпатії. - Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.
 7. Особливості статеворольової ідентифікації у підлітків з неповних сімей. - Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020.
 8. Специфіка зв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності осіб молодого віку. - Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020.
 9. Характер зв’язку емоційного інтелекту та самоактуалізації осіб юнацького віку. - Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020.
 10. Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - К.,Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі», 2017, с.84-87.

Мови:

 • українська
 • англійська

Дипломи